Foredragshaldarar

Fredag 13. november i Flora samfunnshus, Florø.

Temposeminaret 2020, fredag 13. november, vil gi deg glimrande føredragshaldarar med bodskap som vil inspirere og gi lærdom du kan ta med deg i kvardagen; både privat og på jobb.

I høve 20-års-jubileet kan vi alt no presentere tre av våre glimrande foredragshaldarar:

Ein foredragshaldar og deltakarane til eit debattpanel blir presenterte seinare.

Hovudsponsorar

Samarbeidspartnarar