Seminarprogram

Fredag 1. november i Flora samfunnshus, Florø.

08:30 – 09:30 Registrering – Kaffi
09:30 – 09:40 Innleiing – sceneinnslag
09:40 – 10:40 Mikael Andersson
«Tankens kraft – gjer det umoglege mogleg»
10:40 – 11:05 Pause – frukt og kaffi
11:05 – 12:05 John Bruton
«Brexit, handelskrig, konkurransekraft og implikasjonar for norske bedrifter»
12:05 – 13:05 Lunsj og mingling
13:05 – 13:15 Sceneinnslag
13:15 – 14:00 Ailo Gaup
«Ailo – tross alt»
14:00 – 14:20 Pause – kaffi
14:20 – 15:20 Malin Arntsen
«Å gjere gull av gråstein»
19:00 – 19:30 Mingling på Restaurant Bolette
19:30 – 20:00 Aperitif
20:00 – 22:30 Tempobanketten
3-rettars inkl. drikke og underhaldning

Temposeminaret
Suksessfaktorer i livet – og næringslivet.

Hovudsponsorar

Samarbeidspartnarar