Eirik Newth

«Velferd, teknologi og framtid»

Portrettfoto av Eirik Newth.

Eirik Newth er en av landets mest profilerte formidlere av vitenskap og teknologi. Han har bakgrunn som astrofysiker, vitenskapsformidler, programleder og er prisvinnende forfatter – og en glimrende foredragsholder.

Det er helse- og velferdsteknologi som står i sentrum for Newths foredrag på Temposeminaret. Ringvirkningene av pandemien vil strekke seg langt utenfor helsevesenet. Historien lærer oss at store tilbakeslag gjerne utløser nytenkning innen teknologi, vitenskap, næringsliv og kultur. Newth gir oss et inspirerende foredrag om hva vi må forberede oss på. Hvordan vil covid-19 påvirke samfunn og arbeidsliv fremover? Hvordan vil skiftende demografi, bedre helse, lengre levealder og en stadig utvikling av helseteknologi påvirke oss og arbeidslivet?

Han gjør fremtidens utfordringer forståelige, og han gjør det med faglig tyngde balansert med humor og stort engasjement.

Temposeminaret
Suksessfaktorer i livet – og næringslivet.