Eirik Newth

«Framtid; velferdsteknologi og det langsame grøne skiftet»

Eirik Newth. Foto.

Eirik Newth er utdanna astrofysikar, og har sidan 1990 vore forfattar og formidlar av vitskap, teknologi og framtidstenking. Newth er eit sprudlande unikum av ein føredragshaldar; energisk, pedagogisk, humoristisk – og alltid på nyfiken jakt etter «det nye». Og det er ulike framtidsscenario om «det nye» han skal halde føredrag om på Temposeminaret.

Konkret vil han mellom anna ta føre seg:

Velferdsteknologi: Korleis skiftande demografi, betre helse og lengre levealder vil påverke kjøpevaner, produksjon og forbruk etc. – og korleis dette vil ha implikasjonar for framtidas bedrifter.

Det langsame grøne skiftet: Kvifor omstillinga til eit berekraftig samfunn vil ta mykje lengre tid enn vi trur idag, og korleis dette også gir oss nokre fordelar.

Newth har skrive eit halvt tusen artiklar og 24 bøker som er oversatt til 20 språk, og er ein hyppig brukt mediekommentator.

Som millionar av andre på sin alder blei Eirik ein av “Apollo-generasjonen”, fascinert av verdsrommet og romfart, og overtydd om at framtida ville bli fantastisk. Drømmeåret var 2000, da det garantert kom til å finnast flygebilar, charterturar til Månen og heimerobotar som sorterte kle og mata katten.

Da 2000 kom, var verda ikkje blitt heilt slik Apollo-generasjonen hadde drøymt om. Ingen flygebilar eller romturistar, men til gjengjeld hadde vi fått PCar, internett og mobiltelefonar; oppfinningar ein knapt var i stand til å drøyme om i 1971.

Den erfaringa har Eirik tatt med seg i si verksemd som framtidstenkjar. Å forstå framtida handlar ikkje om å spå, da spådommar oftast slår feil. Langt viktigare er det å forstå dei breie drivkreftene og megatrendane som formar vår tid – og tiåra som skal komme. Og det handlar om entusiasme og optimisme på framtida sine vegne.

Eirik Newth er også tekno-nerden som ikkje brukar tekniske hjelpemiddel med mindre det er strengt nødvendig. Og det er det særs sjeldent på eit føredrag med Eirik – du skjønar kvifor når du sit i salen.

 

Her er nokre andre tema Eirik er oppteken av:

Norge i 2040: Hvordan globale og lokale trender innen demografi, økonomi og teknologi vil forme hverdagen vår fremover

Automatisering, tingenes internett og smarte systemer: De tre kommende IT-revolusjonene og hva de betyr for samfunn, næringsliv og arbeidsliv

Fra kodekids til makerspaces: Hvordan en global hobby-elektronikkbevegelse kan skape fremtidens innovatører.

Kultur i et fremtidsperspektiv: Hvordan Norges demografiske, tekologiske og økonomiske fremtid vil påvirke kulturens vilkår og uttrykk

Vår fremtid i rommet: Romturisme, gruvedrift på asteroidene og kolonisering av Mars – lar det seg gjøre i praksis, og hva kan Norges rolle være?

Hvorfor vil ingen snakke med oss?  Mer enn femti års jakt på liv i universet er helt resultatløs. Hva kan være årsaken til “den store tausheten”, og hva betyr det for oss?

«Hva en kattematermaskin kan lære oss om den neste innovasjonsbølgen!» Med utgangspunkt i egne erfaringer snakker Eirik Newth om hvordan maker-bevegelsen, Arduino og Raspberry Pi, 3D-printere og annen 3D-teknologi kan skape en ny generasjon av innovatører, som gir oss løsningene som ikke kommer fra Apple eller Google. Om vi som samfunn våger å satse.

Temposeminaret
Suksessfaktorer i livet – og næringslivet.