Ingebjørg Harto

«Europa i endring – konsekvenser for norsk næringsliv»

Portrettfoto av Ingebjørg Harto.

Ingebjørg Harto er direktør for NHO sitt kontor i Brüssel. Der overvåker Harto utviklingen i et Europa i endring for norsk næringsliv. Brexit, covid, EØS, energi, eksport, arbeidskraft…

– EU har lansert en Green Deal, en digitaliseringsstrategi, en ny industristrategi, og skal gjennom sin gjenreisningspakke investere 750 milliarder euro for å gjenreise europeisk økonomi etter Covid. EØS-avtalen gjør EUs indre marked til norsk næringslivs hjemmemarked. Norsk næringsliv er godt posisjonert for å gripe disse mulighetene, mener Harto.

Hartos foredrag er svært relevant for næringslivet i vår region!

Temposeminaret
Suksessfaktorer i livet – og næringslivet.