Kristin Skogen Lund

«Kompetansebehov, jobbskaping og ledelse»

– Foredraget blir utført digitalt med Q&A.

Portrettfoto av Kristin Skogen Lund.

Kristin Skogen Lund er konsernsjef i Schibsted. Hun er tidligere direktør i NHO, og ble den gang utpekt som den kvinnen i Norge som innehar mest makt. Hun vil holde et innlegg om hvordan arbeids- og organisasjonsformer må tilpasses når verden er i kontinuerlig endring. Med erfaring fra toppen av ulike bransjer og selskaper, deler hun tanker knyttet til:

  • Hvordan sørge for at arbeids- og informasjonsstrømmer flyter godt i organisasjoner? Hva forventes av ledere og medarbeidere?
  • Hvordan rigge en organisasjon for å møte endring på en bedre måte?
  • Hvilke barrierer må overstiges for å bygge fremtidens organisasjoner?

Foredraget holdes digitalt, med Q&A i etterkant av foredraget.

Temposeminaret
Suksessfaktorer i livet – og næringslivet.