Morten Goodwin

«Kunstig intelligens: Mister du jobben, eller bidrar AI til læring og vekst?»

Morten Goodwin. Foto.

Maskin vs menneske: AI (kunstig intelligens) er eit tema næringslivet må forhalde seg til på lik linje med «det grøne skiftet». Morten Goodwin gir oss innsikt i kvifor.

Morten Goodwin er professor i kunstig intelligens ved Universitetet i Agder og har ei stilling som professor 2 ved OsloMet. Han er medgründer og leiande forskar hos AI Experts, og fungerer som nestleiar ved Senter for kunstig intelligensforskning. Goodwin er anerkjent som ein av Norges fremste ekspertar innen kunstig intelligens.

Goodwin er ein entusiastisk formidlar, og i eigenskap av forfattar, debattant og foredragshalder held han populære og lærerike presentasjonar. Hans primære fokus er på potensialet AI (kunstig intelligens) har å tilby – i skuleverket og for næringslivet.

Goodwin er involvert i ei rekke omfattande forskningsprosjekt som dekker både grunnleggande og anvendt AI-forskning. Dette inkluderer arbeid innen sektorar som landbruk, akvakultur, kulturproduksjon, utdanning, helse, industrioptimalisering, naturleg språkbehandling og anbefalingsmotorar.

I 2023 mottok han NORA-prisen for sitt framifrå bidrag til AI-samfunnet, utdanning og formidling, og blei av Khrono lista blant dei 300 mest publiserte forskarane i Noreg.