Pellegrino Riccardi

«We are HUMANS not ZOOMans – relasjoner i en virtuell verden av forandringer»

Portrettbilde av Pellegrino Riccardi.

Pellegrino Riccardi er en av Norges fremste eksperter på kultur og kommunikasjon. Med en grunnleggende forståelse for menneskelige drivkrefter, snakker han om hvordan man best kan håndtere usikkerhet og endring på arbeidsplassen.

Pellegrino holder inspirerende foredrag om blant annet effekten endring, teknologi og digitalisering har på oss som mennesker, og hvordan vi kan best takle den usikre fremtiden som venter oss.

Pellegrinos styrker ligger i å skape små endringer i atferd og tankesett hos mennesker, slik at de kan være den beste utgaven av seg selv, og få det beste ut av andre, spesielt under nye og utfordrende omstendigheter.
Pellegrino engasjerer tilhørerne raskt og effektivt. Han skaper en rekke aha-opplevelser, gjenkjennelsesfaktoren er stor og latteren sitter ofte løst blant tilhørerne.
Den røde tråden i alt hans virke er å nå inn til publikums hjerter og intellekt, og å hjelpe mennesker til å samhandle bedre. Dette utgjør essensen i hans mange, internasjonale foredrag.

Pellegrinos talestil er en sømløs blanding av mesterlig historiefortelling og observerende humor, som han selv beskriver som «Edutainment» (Education + Entertainment). Med en unik kombinasjon av sterke visuelle virkemidler og multimedia-effekter, tar Pellegrino sitt publikum med på en indre emosjonell reise.

«Jeg ønsker ikke bare at publikum skal forstå mitt budskap, jeg vil at de skal føle det også», sier han.

Pellegrino Riccardi har oppvokst i England i en italiensk familie. Hjertet hans er italiensk, mens passet er britisk og skattekortet de siste 24 år er utstedt av norske myndigheter.

Temposeminaret
Suksessfaktorer i livet – og næringslivet.