PREIK v/Jan Erik Kjerpeseth

Portrettfoto av Jan Erik Kjerpeseth.

Paneldebatten blir leia av den samfunnsengasjerte konsernsjefen i Sparebanken Vest, Jan Erik Kjerpeseth. Kjerpeseth brenn for kunsten å gjere tankar og idear om til handling. Han står bak podcast-serien Preik, og no tek han konseptet til scena på Temposeminaret. Med seg får han BKKs konsernsjef Jannicke Hilland og Tibber-Gründer Edgeir Aksnes.

Portrettfoto av Jannicke Hilland og Edgeir Aksnes.

Temposeminaret
Suksessfaktorer i livet – og næringslivet.