Sofie Høgestøl

«Det store bildet: Norge i en urolig verden»

Sofie Høgestøl. Portrettfoto.

Over natta blei Sofie Høgestøl kjent for sitt engasjement og strålande formidlingsevne då ho var NRK sin USA-ekspert under valsendingane i 2020.

På kort tid fekk juristen frå Bergen status som en ny folkeopplysar i ei forvirra tid. Men Høgestøl har livslang erfaring med å føle seg dårlegare enn andre. Som dyslektikar seier ho: – Som samfunn ser vi nok på folk med lese- og skrivevanskar som litt dumme. Sånn er det.

Høgestøl sin reaksjon på dysleksien har alltid vore arbeid.
– Hard work eats talent for breakfast, som ho seier.

Og arbeidet har ført ho opp og fram. Høgestøl har ei spennande og unik bakgrunn. Ho har ein doktorgrad frå Norsk Senter for Menneskerettigheter, og har studert ved prestisjefulle Georgetown (vann pris for beste karakter på kullet) og London School of Economics. Ho er førsteamanuensis ved Nordisk institutt for sjørett på UiO og underviser ved Juridisk fakultet. I 2021 kom ho på Kaptal sin 40 under 40 liste. 
Høgestøl brukar si omfattande interesse for globale samfunnsmessige og politiske utviklingstrekk til å halde foredrag om «det store bildet.» Om Norge og din plass i dette verdsbildet.

Med Høgestøl si unike evne til å engasjere og forklare uten å fordumme, kan du du sjå fram til eit særs inspirerande og lærerikt foredrag.