Temposeminaret 2017

Fredag 3. november i Flora samfunnshus, Florø.

Temposeminaret i Florø har gjennom 17 år vore det leiande og største inspirasjonsseminaret for næringslivet i Sogn og Fjordane. Temposeminaret har opparbeidd eit ry som eit av dei beste inspirasjonsseminara i landet – det viser både tilbakemeldingar frå publikum og frå profilerte føredragshaldarar.

Temposeminaret er ein god arena for relasjonsbygging og bedriftsinterne tiltak som teambuilding, styremøter, jubileumsferingar med meir.

Deltakarliste 2017

Trykk på knappen for å laste ned deltakarlista (pdf)

Temposeminaret
Suksessfaktorer i livet – og næringslivet.

Årets program

Temposeminaret 2017 har gleda av å gi deg føredragshaldarar med særs interessante historiar og bodskap som vil inspirere og gi lærdom du kan ta med deg i kvardagen; både privat og på jobb.

Føredragshaldarane som er stadfesta til Temposeminaret fredag 3. november 2017:

Tempobanketten

Henning Stranden og Maria Mohn. Foto.Festmåltid med god mat, prat, drikke og underhaldning av den musikalske «fyrverkeriduoen» Henning Stranden og Maria Mohn!

Meir info om Tempobanketten

Kva er Temposeminaret?

Temposeminaret handlar om vekst, utvikling, suksess, framtid, marknadsføring, kreativitet, hardt arbeid, erfaring, motivasjon… Kort sagt; suksessfaktorar i livet – og næringslivet.

Finst det ei «oppskrift» på kven som klarar seg best? Kva ingrediensar må til i denne oppskrifta?

Det er dette våre føredragshaldarar delar med oss på Temposeminaret 2017 i Florø – fredag 3. november.

I år presenterer vi føredragshaldarar som haustar topp tilbakemeldingar frå publikum – både nasjonalt og internasjonalt.

Vi reknar med stor pågang etter billettar til årets Temposeminar og oppfordrar til å vere tidleg ute med påmeldingar.

Templo lett. Bilde.

Tempomopeden står som symbol for Temposeminaret, fordi den blei ei suksessrik merkevare gjennom kreativ originalitet i si tid. Samstundes står den for framdrift, styring, mål; næringsutvikling.

I kva retning og i kva ”Tempo” skal vi køyre?

Hovudsponsorar

Samarbeidspartnarar

Nettstedet er levert av CVH