Temposeminaret 2022

Fredag 4. november i Florø kulturhus, Florø.

Temposeminaret har gjennom 20 år vore det leiande og største inspirasjonsseminaret for næringslivet i Sogn og Fjordane (vi er blitt Vestland, men Sogn og Fjordane er framleis ein region). Temposeminaret har opparbeidd eit ry som eit av dei beste inspirasjonsseminara i landet – det viser både tilbakemeldingar frå publikum og frå profilerte føredragshaldarar.

Temposeminaret er ein god arena for relasjonsbygging og bedriftsinterne tiltak som teambuilding, styremøte, jubileumsfeiringar med meir.

Temposeminaret
Suksessfaktorer i livet – og næringslivet.

Deltakarliste 2021

Deltakarlista for 2021 blir lagt ut her nokre dagar før sjølve seminaret.

Deltakarliste 2021

Trykk på knappen for å laste ned deltakarlista (pdf)

Årets program

Temposeminaret 2021, fredag 5. november, vil gi deg glimrande foredragshaldarar med bodskap som vil inspirere og gi lærdom du kan ta med deg i kvardagen; både privat og på jobb.

Dette er våre foredragshaldarar:

Tempobanketten

Festmåltid med god mat, prat, drikke og underhaldning av Jens Pikenes (Kjetil Rolness sitt alter ego)

Meir info om Tempobanketten

Kva er Temposeminaret?

Temposeminaret handlar om vekst, utvikling, suksess, framtid, marknadsføring, kreativitet, hardt arbeid, erfaring, motivasjon… Kort sagt; suksessfaktorar i livet – og næringslivet.

Finst det ei «oppskrift» på kven som klarar seg best? Kva slags ingrediensar må til i denne oppskrifta?

Det er dette våre foredragshaldarar delar med oss på Temposeminaret 2021 i Florø – fredag 5. november.

Kva er Temposeminaret?

Temposeminaret handlar om vekst, utvikling, suksess, framtid, marknadsføring, kreativitet, hardt arbeid, erfaring, motivasjon… Kort sagt; suksessfaktorar i livet – og næringslivet.

Finst det ei «oppskrift» på kven som klarar seg best? Kva slags ingrediensar må til i denne oppskrifta?

Det er dette våre foredragshaldarar delar med oss på Temposeminaret 2021 i Florø – fredag 5. november.

Vi reknar med stor pågang etter billettar til årets Temposeminar og oppfordrar til å vere tidleg ute med påmeldingar.

Templo lett. Bilde.

Tempomopeden står som symbol for Temposeminaret, fordi den blei ei suksessrik merkevare gjennom kreativ originalitet i si tid. Samstundes står den for framdrift, styring, mål; næringsutvikling.

I kva retning og i kva «Tempo» skal vi køyre?

Generalsponsor

Hovudsponsorar

Samarbeidspartnarar

Personvern | Nettstaden er levert av CVH