Fredag 3. november i Florø Kulturhus, Florø

Temposeminaret 2023

Temposeminaret har gjennom 24 år vore eit leiande inspirasjonsseminar for næringslivet i Sogn og Fjordane. Temposeminaret har opparbeidd eit ry som eit lærerikt og særs godt seminar – det viser både tilbakemeldingar frå publikum og frå profilerte foredragshaldarar.

Temposeminaret er ein god arena for relasjonsbygging og bedriftsinterne tiltak som teambuilding, styremøte, jubileumsfeiringar med meir.

Temposeminaret

Suksessfaktorer i livet – og næringslivet

Deltakarliste

Deltakarlista for 2023 blir lagt ut her nokre dagar før sjølve seminaret.

Årets program

Temposeminaret 2023, fredag 3. november, vil gi deg glimrande foredragshaldarar med bodskap som vil inspirere og gi lærdom du kan ta med deg i kvardagen; både privat og på jobb.

Tempobanketten

Festmåltid med god mat, prat, drikke og musikalsk humorunderhaldning.

Kva er Temposeminaret?

Temposeminaret handlar om innovasjon, samarbeid, framtid, arbeid, kommunikasjon…: Suksessfaktorar i livet – og næringslivet.

Våre foredragshaldarar delar kunnskap med oss. Kunnskap som gir oss lærerik og inspirerande påfyll inn i det daglege.

Tempo lett. Illustrasjonsfoto.