Temposeminaret 2016

Fredag 4. november i Flora samfunnshus, Florø.

Temposeminaret i Florø har gjennom 16 år vore det leiande og største inspirasjonsseminaret for næringslivet i Sogn og Fjordane. Temposeminaret har opparbeidd eit ry som eit av dei beste inspirasjonsseminara i landet – det viser både tilbakemeldingar frå publikum og frå profilerte føredragshaldarar. Kring 400 deltek på seminaret kvart år.

Temposeminaret er ein god arena for relasjonsbygging og bedriftsinterne tiltak som teambuilding, styremøter, jubileumsferingar med meir.

Deltakarliste

Trykk på knappen for å laste ned deltakarlista (pdf)

Temposeminaret
Suksessfaktorer i livet – og næringslivet.

Årets program

Temposeminaret har gleda av å gi deg føredragshaldarar med særs interessante historiar og bodskap som vil inspirere og gi lærdom du kan ta med deg i kvardagen; både privat og på jobb.

Kva er Temposeminaret?

Temposeminaret handlar om vekst, utvikling, suksess, framtid, marknadsføring, kreativitet, hardt arbeid, erfaring, motivasjon… Kort sagt; suksessfaktorar i livet – og næringslivet.

Finst det ei «oppskrift» på kven som klarar seg best? Kva ingrediensar må til i denne oppskrifta?

Det er dette våre føredragshaldarar delar med oss fredag 4. november.

I år presenterer vi føredragshaldarar som haustar topp tilbakemeldingar frå publikum – både nasjonalt og internasjonalt.

Den prestisjefylte og fylkesdekkande prisen Årets Gründer, blir delt ut av vår generalsponsor, Sparebanken Sogn og Fjordane. Kring 1. september kan du lese meir om prisen og nominasjonar på ssf.no.

Vi reknar med stor pågang etter billettar til årets Temposeminar og oppfordrar til å vere tidleg ute med påmeldingar.

Templo lett. Bilde.

Tempomopeden står som symbol for Temposeminaret, fordi den blei ei suksessrik merkevare gjennom kreativ originalitet i si tid. Samstundes står den for framdrift, styring, mål; næringsutvikling.

I kva retning og i kva ”Tempo” skal vi køyre?

Generalsponsor

Samarbeidspartnarar

Nettstedet er levert av CVH