Temposeminaret 2020

Fredag 13. november i Flora samfunnshus, Florø.

Temposeminaret har gjennom 20 år vore det leiande og største inspirasjonsseminaret for næringslivet i Sogn og Fjordane (vi er blitt Vestland, men Sogn og Fjordane er framleis ein region). 20-års-jubileet skal vi feire på markant vis. Temposeminaret har opparbeidd eit ry som eitt av dei beste inspirasjonsseminara i landet – det viser både tilbakemeldingar frå publikum og frå profilerte føredragshaldarar.

Temposeminaret er ein god arena for relasjonsbygging og bedriftsinterne tiltak som teambuilding, styremøte, jubileumsfeiringar med meir.

Temposeminaret
Suksessfaktorer i livet – og næringslivet.

Deltakarliste 2020

Deltakarlista for 2020 blir lagt ut her nokre dagar før sjølve seminaret.

Deltakarliste 2020

Trykk på knappen for å laste ned deltakarlista (pdf)

Årets program

Temposeminaret 2020, fredag 13. november, vil gi deg glimrande føredragshaldarar med bodskap som vil inspirere og gi lærdom du kan ta med deg i kvardagen; både privat og på jobb.

I høve 20-års-jubileet kan vi alt no presentere tre av våre glimrande foredragshaldarar:

Ein foredragshaldar og deltakarane til eit debattpanel blir presenterte seinare.

Tempobanketten

Festmåltid med god mat, prat, drikke og jubileums-underhaldning – informasjon kjem i august.

Meir info om Tempobanketten

Kva er Temposeminaret?

Temposeminaret handlar om vekst, utvikling, suksess, framtid, marknadsføring, kreativitet, hardt arbeid, erfaring, motivasjon… Kort sagt; suksessfaktorar i livet – og næringslivet.

Finst det ei «oppskrift» på kven som klarar seg best? Kva slags ingrediensar må til i denne oppskrifta?

Det er dette våre føredragshaldarar delar med oss på Temposeminaret 2020 i Florø – fredag 13. november.

Vi reknar med stor pågang etter billettar til årets Temposeminar og oppfordrar til å vere tidleg ute med påmeldingar.

Templo lett. Bilde.

Tempomopeden står som symbol for Temposeminaret, fordi den blei ei suksessrik merkevare gjennom kreativ originalitet i si tid. Samstundes står den for framdrift, styring, mål; næringsutvikling.

I kva retning og i kva «Tempo» skal vi køyre?

Hovudsponsorar

Samarbeidspartnarar

Personvern | Nettstaden er levert av CVH