Fredag 8. november i Florø Kulturhus, Florø

Temposeminaret 2024

Temposeminaret har gjennom 24 år vore eit leiande inspirasjonsseminar for næringslivet i Sogn og Fjordane. Temposeminaret har opparbeidd eit ry som eit lærerikt og særs godt seminar – det viser både tilbakemeldingar frå publikum og frå profilerte foredragshaldarar.

Temposeminaret er ein god arena for relasjonsbygging og bedriftsinterne tiltak som teambuilding, styremøte, jubileumsfeiringar med meir.

Temposeminaret

Suksessfaktorer i livet – og næringslivet

Foredragshaldarar

Fleire foredragshaldarar kjem til

Deltakarliste

Deltakarlista for 2023 blir lagt ut her nokre dagar før sjølve seminaret.

Obs! Fila er fjerna. Velkommen tilbake i 2024.

Årets program

Temposeminaret 2024, fredag 9. november, vil gi deg glimrande foredragshaldarar med bodskap som vil inspirere og gi lærdom du kan ta med deg i kvardagen; både privat og på jobb. Du vil møte 5-6 foredragshaldarar. To av dei er alt stadfesta; James Kerr og Børge Lund.

Tempobanketten

Festmåltid med god mat, prat, drikke og musikalsk humorunderhaldning.

Kva er Temposeminaret?

Temposeminaret handlar om innovasjon, samarbeid, framtid, arbeid, kommunikasjon…: Suksessfaktorar i livet – og næringslivet.

Våre foredragshaldarar delar kunnskap med oss. Kunnskap som gir oss lærerik og inspirerande påfyll inn i det daglege.

Tempo lett. Illustrasjonsfoto.