Temposeminaret 2022

Fredag 4. november i Florø Kulturhus, Florø.

Temposeminaret har gjennom 21 år vore det leiande inspirasjonsseminaret for næringslivet i Sogn og Fjordane. Temposeminaret har opparbeidd eit ry som eit særs godt inspirasjonsseminar – det viser både tilbakemeldingar frå publikum og frå profilerte foredragshaldarar.

Temposeminaret er ein god arena for relasjonsbygging og bedriftsinterne tiltak som teambuilding, styremøte, jubileumsfeiringar med meir.

Temposeminaret

Suksessfaktorer i livet – og næringslivet.

Deltakarliste

Velkommen tilbake i 2023.

Årets program

Temposeminaret 2022, fredag 4. november, vil gi deg glimrande foredragshaldarar med bodskap som vil inspirere og gi lærdom du kan ta med deg i kvardagen; både privat og på jobb.

Tempobanketten

Festmåltid med god mat, prat, drikke og musikalsk humorunderhaldning.

Kva er Temposeminaret?

Temposeminaret handlar om utvikling, suksess, framtid, vekst, kreativitet, hardt arbeid, erfaring, motivasjon… Kort sagt; suksessfaktorar i livet – og næringslivet.

Finst det ei «oppskrift» på kven som klarar seg best? Kva slags ingrediensar må til i denne oppskrifta?

Det er dette våre foredragshaldarar delar med oss på Temposeminaret 2022 i Florø – fredag 4. november.

Generalsponsor

Hovudsponsor

Samarbeidspartnarar