Foredragshaldarar

Fredag 13. november i Flora samfunnshus, Florø.

Temposeminaret 2020, fredag 13. november, vil gi deg glimrande føredragshaldarar med bodskap som vil inspirere og gi lærdom du kan ta med deg i kvardagen; både privat og på jobb.

Dette er våre fire glimrande foredragshaldarar:

I paneldebatten vil mellom anna desse delta: NHOs sjeføkonom Øystein Dørum, Janncike Hilland (konsernsjef i BKK) og Sindre Kvalheim (styreleiar i Sparebanken Sogn og Fjordane og dagleg leiar i LocalHost)

Hovudsponsorar

Samarbeidspartnarar