Foredragshaldarar

Program 2022 kjem medio/ultimo august.

Foredragshaldarar

Fredag 5. november i Florø kulturhus, Florø.

Temposeminaret 2021, fredag 5. november, vil gi deg glimrande foredragshaldarar med bodskap som vil inspirere og gi lærdom du kan ta med deg i kvardagen; både privat og på jobb.

Dette er våre foredragshaldarar:

Generalsponsor

Hovudsponsorar

Samarbeidspartnarar