Viktig info

Temposeminaret fredag 13. november 2020 i Flora samfunnshus, Florø.

Tid og stad

Fredag 13. november i Flora Samfunnshus, Florø. Registrering frå kl. 08:30. Seminarstart 09:30. Maksimalt 170 deltakarar, publikum sit på annakvart sete i salen. Oppmøte; vi delar publikum opp i korhortar og vil sende deg info om konkret oppmøtetid for registrering slik at vi unngår kø. Seminarslutt 15:45. (Ein rekk kystvegekspressen nordover kl. 16:05)

Pris seminaret

3.250,- + mva pr pers inkl. kaffe & frukt og lunsj (lunsj + dessert)

Pris festkveld (Tempobanketten)

Kl. 20-23:00 (estsalen Florø Samfunnshus). Kr 990,-. Aperitif, 3-rettars middag, 2 gl drikke og underhaldning av Henning Stranden og Maria Mohn. Maksimalt 100 deltakarar. Kom gjerne i god tid for mingling før festkvelden startar.

Covid-19 informasjon

Seminaret:
Seminaret blir gjennomført i teatersalen i Florø samfunnshus. Vi set grensa på 170 deltakarar der deltakarane sit på annakvart sete. Frå ansikt til ansikt (nese/munn) er det 1 meter og ca 10 centimeter når folk sit på annakvart sete. Det er over 1 meter mellom kvar stolrad. Informasjon om tiltak/reglar under seminaret vil bli tilsendt personleg til kvar deltakar i forkant av seminaret. Ved inn- og utgang til salen vil vakter hjelpe til med å lage avstand mellom deltakarane. Deltakarar vil få utdelt ansiktsmasker på førehand. Arrangør har full oversikt over namn og adresser til deltakarane. Florø Samfunnshus og Bistro to kokker (serveringsansvarlege) har god kompetanse på å oppretthalde smitteverntiltak (jmf konfirmasjonar, kulturarrangement, kino mm dei har gjennomført dei siste månadene). Vi brukar heile arealet i samfunnhuset til å fordele deltakarane i kaffipausane.

Lunsj og kaffi vil bli servert av personalet til Bistro to kokker. Arrangør og Bistro detaljplanlegg rutinar for handvask, spriting, toalettbesøk med meir for deltakarane.

Festkvelden:
Festkvelden blir arrangert i festsalen i Florø samfunnshus. Vi set grensa på maksimalt 100 deltakarar og bordsetting som stettar smittevernkrav. Tempobankett-favorittane Henning Stranden og Maria Mohn gler seg til 20-års-jubileet

Påmeldingsreglar

Påmelding seminaret er bindande, og evt avmelding må skje skriftleg. Ved avmelding inntil 7 dagar før seminaret blir du ikkje fakturert for seminaravgifta. Ved avmelding seinare enn 7 dagar før arrangementet belastast 50% av deltakaravgifta. Ved avmelding seinare enn 3 dagar før arrangementet belastast full deltakaravgift (unnatak er dokumentert sjukdom). Betalte plassar kan fritt nyttast av andre enn namnet på den påmeldte – gi då beskjed om namneendring seinast 2 dagar før seminaret.

Gruppepåmelding over 6 stk.

Ta kontakt med Per Øyvind Helle, tlf. 404 02 905 / per@hipphipp.no

Kontaktperson

Per Øyvind Helle, tlf. 404 02 905 / per@hipphipp.no

Hotellreservasjon

Comfort Hotel Victoria, tlf. 5775 2555

Arrangør

Aktivitetsselskapet PosAktiv i samarbeid med hovudsponsorar Sparebanken Sogn og Fjordane og PWC.

Hovudsponsorar

Samarbeidspartnarar