Sponsoravtalar

Med kring 250 deltakarar frå eit breitt spekter av verksemder til stades, er Temposeminaret eit arrangement med høve for god og målretta marknadsføring.

Både fordi du møter kundar og potensielle kundar, og fordi seminaret gir godt høve til merkevarebygging.

Ein sponsoravtale innber ein kombinasjon av:
• Seminarstand
• Logoprofilering på heimesida, og i seminarsalen
• Deltakarplassar
• Profilering i sosiale media

Ønskjer du å bruke Temposeminaret som profileringskanal, så kontakt Per Øyvind Helle, 40402905[email protected] for sponsoravtale.