Sponsoravtalar

Med kring 300 deltakarar frå eit breitt spekter av verksemder til stades, er Temposeminaret eit ”synleg” arrangement med høve for god og målretta relasjons-marknadsføring. Både fordi du møter kundar og potensielle kundar, og fordi seminaret gir godt høve til merkevarebygging. Ein sponsoravtale innber ein kombinasjon av:

Ei sponsoravtale innber ein kombinasjon av:

  • Seminarstand
  • Logoprofilering på nettsida og i seminarsalen
  • Deltakarplassar
  • Profilering i sosiale media

Ønskjer du å bruke Temposeminaret som nyttig marknadskanal? Kontakt Per Øyvind Helle, tlf. 40402905 / per@hipphipp.no for sponsoravtale.

Hovudsponsorar

Hovudsponsorar

Samarbeidspartnarar