Sponsoravtalar

Marknadsfør deg gjennom det leiande inspirasjonsseminaret for næringslivet i SFj.

Med nær 400 deltakarar frå eit breitt spekter av offentlege og private verksemder til stades, er Temposeminaret eit særs eigna arrangement for bedrifter å marknadsføre seg gjennom. Temposeminaret er eit ”synleg” arrangement med høve for god og målretta relasjons-marknadsføring. Både fordi du møter kundar/potensielle kundar ansikt til ansikt, og fordi seminaret gir godt høve til merkevarebygging.

Ei sponsoravtale innber ein kombinasjon av:

  • Annonse i seminarsider i Firdaposten
  • Seminarstand
  • Logoprofilering på nettsida og i seminarsalen
  • Deltakarplassar
  • Kjøp deltakarplassar til forretningsrelasjonar til rabattert pris

Ønskjer du å bruke Temposeminaret som nyttig marknadskanal?
Kontakt Per Øyvind Helle, tlf. 40402905 / per@hipphipp.no

Hovudsponsorar

Samarbeidspartnarar