Arrangør

av Temposeminaret er aktivitetsselskapet PosAktiv ved Per Øyvind Helle.

Arrangør av Temposeminaret er aktivitetsselskapet PosAktiv ved Per Øyvind Helle. I samarbeid med generalsponsor Sparebanken Vest og hovudsponsorane PWC og BKK, er målet vårt å skape eit seminar som gir deg inspirasjon og læring – som menneske, tilsett og leiar.

Temposeminaret har vore det største inspirasjonsseminaret i Sogn og Fjordane gjennom 20 år (ja, vi er blitt Vestland, men Sogn og Fjordane er framleis ein region). Eit seminar der du får:

Eit seminar der du får:

  • lærerike og inspirerande føredrag
  • ein møteplass der sosiale og forretningsmessige relasjonar blir knytt
  • ein festkveld med mat, drikke og underhaldning

Kontakt PosAktiv ved Per Øyvind Helle på +47 40402905 eller per@hipphipp.no.

Generalsponsor

Hovudsponsorar

Samarbeidspartnarar