Arrangør

av Temposeminaret er aktivitetsselskapet PosAktiv ved Per Øyvind Helle.

I samarbeid med hovudsponsorane Sparebanken Sogn og Fjordane og PWC, er målet vårt å skape eit seminar som gir inspirasjon og læring til å utvikle seg positivt som menneske, som tilsette, som leiarar – slik at vi kan drive fylket framover. Temposeminaret skal vere det største, beste og viktigaste inspirasjonsseminaret i Sogn og Fjordane.

Eit seminar der du får:

  • lærerike og inspirerande føredrag
  • ein møteplass der sosiale og forretningsmessige relasjonar blir knytt
  • ein festkveld med mat, drikke og underhaldning

Kontakt PosAktiv ved Per Øyvind Helle på +47 40402905 eller per@hipphipp.no.

Hovudsponsorar

Samarbeidspartnarar